Các bước tổ chức trò chơi lớn

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in | Posted on 5/12/2010

0

A. CHUẨN BỊ:
1. Lựa chọn đề tài cuộc chơi:
Bao giờ cũng vậy, khi chúng ta tổ chức trò chới lớn thường gắn với một dịp hoạt động trại về một chủ đề nào đó. Vì thế trò chơi lớn phải bám sát với chủ đề sinh hoạt. Ví dụ: Tổ chức trò chơi lớn trong Hội trại “Theo dấu chân Bác” thì chủ đề phải là những vấn đề lien quan đến quá trình tìm đường cứu nước của Bác…
2. Tìm hiểu đối tượng và phân chia các đội tham gia:
- Có bao nhiêu đội tham gia? Bao nhiêu Nam? Bao nhiêu Nữ?
- Những người tham gia có độ tuổi ra sao?, trình độ chuyên môn?...để chúng ta đưa ra một chương trình hợp lý nhất.
Hiểu được đối tượng giúp ta thiết kế trò chơi vừa sức với họ. Tính vừa sức giúp người chơi tham gia một cách hào hứng, không quá khó (đánh đố) hoặc quá dễ dàng. Nhiều trò chơi không thành công vì người tổ chức đã không chú ý đến vấn đề này.
3. Một số lưu ý khi chơi trò chơi lớn

- Có thể di chuyển theo 2 cách sau:

T3 T2 Trạm 1

Điểm xuất phát TẬP KẾT


T3 T2 Trạm 1

Di chuyển theo đường thẳng

Trạm 2

Tập kết
Trạm 1 Trạm 3

Trạm 4


Di chuyển theo vòng tròn

- Không gian chơi phải rộng: hằng tram hecta, vài kilomet vuông.
- Thời gian: ngằn cũng vài tiếng đồng hồ, dài thì xuyên suốt cả hội trại.
- Người chơi phải có sức khoẻ bền bỉ, dồi dào.
- Kỷ luật chặt chẽ:, dảm bảo tính công bằng, trí tuệ…

4. Các phương tiện phục vụ cho trò chơi lớn: Đây là điều mà BTC cần phải tính toán và thông báo trước cho các đội tham gia.

B. KẾ HOẠCH TRÒ CHƠI LỚN.
1 Tên của trò chơi lớn là gì?
2. Mục đích, yêu cầu chung của trò chơi.
3. Số lượng và thời gian chung.
4. Nội qui và hiệu lệnh chung.
5. Biên chế các đội và các và các vật dụng cần chuẩn bị của cá nhân và tập thể tham gia.
Trong quá trình chuẩn bị trò chơi cần phải tính thời gian tối đa và tối thiểu để tính các phương án dự phòng khi không theo đúng thời gian đã đề ra.
Kế họach này được giữ gìn một cách bí mật cho đến khi chơi. Có những trò chơi BTC đề nghị với người tham gia là chơi hết mình và giữ kĩ luật cuộc chơi. Yếu tố bất ngờ sẽ làm cho cuộc chơi thêm hào hứng và giúp ta phát hiện thêm những bạn giỏi trong việc ứng xử tình huống.

C. TIẾN HÀNH CUỘC CHƠI:
1. Giới thiệu:
- Tập họp đội ngũ theo biên chế cuộc chơi (bạn chỉ triển khai khi nào các đơn vị đã ổn định về mặt biên chế, tránh trường hợp triển khai trước, biên chế sau, quá trình triển khai tức là đã bắt đầu vào cuộc chơi và có thi đua)
- Nói ngắn gọn, dễ hiểu (minh họa, so sánh, thí dụ) để triển khai cách chơi.
- Thông báo các yêu cầu chung, luật chơi, điểm thi đua.
- Trả lời các thắc mắc của người chơi và hỏi họ đã hiểu hết chưa.
- Phát lệnh chơi.

2. Tiến hành điều khiển cuộc chơi:

3. Kết thúc:
- BTC nhận định, đánh giá và cho điểm thi đua.
- Tập hợp đơn vị tham gia. BCH cử đại diện ra nhận xét chung và công bố kết quả (có thể cho người chơi kể lại cuộc chơi và nói cảm tưởng của mình và cử các trạm trưởng lên nhận xét từng trạm.
- Phát thưởng.

Comments Posted (0)

Đăng nhận xét