Cách giải mật thư CAM RANH

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in | Posted on 5/12/2010

0

Ví dụ :
OII : "CAM RANH"
BV : KI - LH - DX - BO - SN - UA - CC

ĐIỂM NHẬN DẠNG :
1. Được chia theo từng cụm chữ riêng biệt và có số ký tự chữ bằng nhau.
2. Nếu hơn nhau thì chỉ hơn nhau 1 ký tự.
3. Khóa thường là một từ ngắn gọn và số ký tự của khóa bằng với số cụm  chữ của nội dung.
4. Thường khóa là một danh từ riêng (HO CHI MINH, HOA BINH, TUYEN  NGON,...)

CÁCH GIẢI :


B1: Theo thứ tự Alphabe bạn đánh số các ký  tự nằm trong dãy khóa CAM RANH, đối với các ký tự trùng nhau thì đánh  thứ tự từ trái sang phải, ta có thể thấy như trong hình vẽ.

B2 : Bạn thay cụm từ số 1 vào vị trí số 1  vừa được đánh. Ta thấy như trên.
Vậy là bạn đã giải ra mật thư với nội dung "DKSCLUB  XIN CHAO"

Chúc vui vẻ !

Comments Posted (0)

Đăng nhận xét