Hướng dẫn DNS Free tại SITELUTIONS.COM

Posted by Unknown | Posted in | Posted on 5/17/2010

0

Để sử dụng dịch vụ Dynamic DNS của Sitelutions trước tiên cần đáp ứng 2 điều kiện sau:

1. Có quyền quản lý Domain và đặc biết là quản lý DNS của domain đó. Tạm gọi là Owner của domain.
+ Nếu hội là Onwer của domain đó thì hãy vào phần quản lý DSN của domain và tiến hành change DNS tới:

NS1.SITELUTIONS.COM
NS2.SITELUTIONS.COM
NS3.SITELUTIONS.COM
NS4.SITELUTIONS.COM
NS5.SITELUTIONS.COM

2. Bạn phải biết chắc chắn IP của host muốn sử dụng cho domain bằng cách Pingtrong MS-DoS hoặc xem thông tin gửi về của Hosting provider.

3. Bạn lập 1 acc free tại http://sitelutions.com

*Khi đã đáp ứng 3 điều kiện bạn bắt đầu sử dụng dịch vụ Dynamic DNS bằng 2 giai đoạn sau:

[img]http://farm1.anhso.net/pic/o/83827/D06B2CE7E361217DCE1226B0407B673FC7DF23D7F08FF323/4.jpg[/img]

a. Giai đoạn 1: Add domain vào tài khoản ở Sitelutions:

- Để add domain vào sitelutions bạn login vào sitelutions và chọn link Domain Control Center ở block Domain Names. Tới đây add domain bằng cách bấm chuột vào button Add Domain, sau khi add domain xong Sitelutions sẽ nhắc bạn change DNS của domain đó về Sitelutions và bạn phải thực hiện điều đó theo điều kiện đưa ra ở trên.

b. Giai đoạn quản lý dịch vụ Dynamic DNS:

- Sau khi add domain xong bạn nhìn ở phần footer của sitelutions và bấm chọn link URL/DNS Control Center. Tới đây bạn sẽ thấy phần quản lý domain mà bạn đã add ở giai đoạn 1.
- Cái bạn dễ nhìn thấy là phần Host Name dành cho [root domain] và www và phần add host name để quản lý.

- Cách làm:

Trước tiên để đơn giản và hiệu quả bạn chỉ nên quan tâm tới phần [DNS Wizard] còn [Advanced Config & DDNS] đòi hỏi bạn phải thật am hiều về DNS bao gồm URL Redirect Records, A Record, CNAME Record, MX Record.
[separator]
Ở đây ta chỉ quan tâm tới A Record để thực hiện mục đích của mình. (Sitelutions hỗ chức chức năng Point to IP Addresse với TTL mặc định là 600).

+ Trở lại vấn đề, như đã nói để đơn giản và hiệu quả ta chi nên quan tâm tới [DNS Wizard] ở phần quản lý domain mà bạn đã add.

Nếu chỉ quan tâm tới nó thì tất nhiên phải bấm chuột vào đó để tới phần tiếp theo và chọn Point domain.com to the IP address of my server.
(Uses a DNS 'A' Record)(Current Method) rồi bấm Continue ->

+ Tơi đây bạn nhập IP Address của host mà bạn cần chạy domain (subdomain). Sau khi nhập IP xong thì bấm Finish để hoàn tất.

+ Làm tương tự cho từng host name của domain mà bạn đã add.

*Chú ý: Nếu bạn nhập ip cho [root domain]www.domain.com khác nhau thì domain.com và www.domain.com sẽ chạy ở 2 host khác nhau, và người lại nếu không muốn chạyu ở 2 host khác nhau thì phải nhập IP giống nhau.

*Lưu ý nữa là nếubạn  đã làm đùng theo các bước mà vẫn chưa chạy domain được thì nên kiểm tra lại xem domain đã change DNS tới Sitelutions xong chưa, nếu đã change xong rồi mà vẫn chưa chạy được là do domain còn đang bị cache ở proxy server. Để khắc phục bạn có thể fake ip để nhận thấy sự thay đổi.

Comments Posted (0)

Đăng nhận xét