Hiển thị các bài đăng có nhãn 4MINUTE. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn 4MINUTE. Hiển thị tất cả bài đăng

[MV] 4Minute - I My Me Mine (LG Demo) [1080p]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , | Posted on 8/06/2012

0

4Minute - I My Me Mine (LG Demo) (HD-1080p)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 14.8 Mbps | Frame rate: 29.970 fps
Audio: Format: AC-3 | Channel: 2 | Bit rate: Variable

[MV] 4Minute - Volume Up [720p/1080p]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , | Posted on 4/15/2012

1

4Minute - Volume Up (HD-720p)
Infomation: Nên sài bản này nhẹ mà đẹp bởi lẻ 
MV này nhà sản xuất không trau chuốt nó cho lắm :)
Video: Format: H264 | Bit rate: 4500 Kbps | Frame rate: 23.976 fps
Audio: Format: MP3 | Channel: 2 | Bit rate: 320 Kbps

[MV] 4Minute - Ready Go [1080p]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , | Posted on 11/17/2011

0

4Minute - Ready Go (GomTV- 1080p)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 10.4 Mbps | Frame rate: 23.976 fps
Audio: Format: MP3 | Channel: 2 | Bit rate: 320 Kbps (Variable)