Hiển thị các bài đăng có nhãn BACKSTREET BOYS. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn BACKSTREET BOYS. Hiển thị tất cả bài đăng

[MV] Nick Carter - Burning Up [Master-1080p]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , | Posted on 11/29/2012

1

Nick Carter - Burning Up (Master -1080p)
Infomation: Thanked to namkent
Video: Format: H264 | Bit rate: 25.1 Mbps | Frame rate: 23.976 fps
Audio: Format: MP3 | Channel: 2 | Bit rate: 192 Kbps

[MV] Backstreet Boys - Bigger [Master-720p]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , | Posted on 8/10/2012

0

Backstreet Boys - Bigger (Master HD)
Infomation: Bản này master gốc, bản 1080p là upscale từ bản này =='
Video: Format: H264 | Bit rate: 5175 Kbps | Frame rate: 23.976 fps
Audio: Format: AAC | Channel: 2 | Bit rate: 320 Kbps 

[MV] Backstreet Boys - Shape Of My Heart [DVDRip/5.1]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , | Posted on 8/06/2012

0

Backstreet Boys - Shape Of My Heart (DVDRip/5.1)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 1746 Kbps | Frame rate: 23.976 fps
Audio 1: Format: AC3 | Channel: 6 | Bit rate: 384 Kbps
Audio 2: Format: AC3 | Channel: 2 | Bit rate: 224 Kbps

[MV] Backstreet Boys - More Than That [DVDRip/5.1]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , | Posted on 8/06/2012

0

Backstreet Boys - More Than That (DVDRip/5.1)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 1897 Kbps | Frame rate: 23.976 fps
Audio 1: Format: AC3 | Channel: 6 | Bit rate: 384 Kbps
Audio 2: Format: AC3 | Channel: 2 | Bit rate: 224 Kbps

[MV] Backstreet Boys - Anywhere For You [DVDRip/5.1]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , | Posted on 8/06/2012

0

Backstreet Boys - Anywhere For You (DVDRip/5.1)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 1897 Kbps | Frame rate: 23.976 fps
Audio 1: Format: AC3 | Channel: 6 | Bit rate: 384 Kbps
Audio 2: Format: AC3 | Channel: 2 | Bit rate: 224 Kbps

[MV] Backstreet Boys - I'll Never Break Your Heart [DVDRip/5.1]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , | Posted on 8/06/2012

0

Backstreet Boys - I'll Never Break Your Heart (DVDRip/5.1)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 2129 Kbps | Frame rate: 23.976 fps
Audio 1: Format: AC3 | Channel: 6 | Bit rate: 384 Kbps
Audio 2: Format: AC3 | Channel: 2 | Bit rate: 224 Kbps

[MV] Backstreet Boys - Straight Through My Heart [DVDRip]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , | Posted on 8/06/2012

0

Backstreet Boys - Straight Through My Heart (DVDRip)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 1734 Kbps | Frame rate: 29.970 fps
Audio: Format: AAC | Channel: 2 | Bit rate: 188 Kbps

[MV] Backstreet Boys - I Want It That Way [720p/DTS]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , | Posted on 5/20/2012

0

Backstreet Boys - I Want It That Way (HD-720p/DTS)
Infomation: Upscale by SD
Video: Format: H264 | Bit rate: 4 700 Kbps | Frame rate: 29.970 fps
Audio: Format: DTS | Channel: 6 | Bit rate: 1 411.2 Kbps

[MV] Backstreet Boys - Drowning [720p]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , | Posted on 5/12/2012

0

Backstreet Boys - Drowning (HD-720p)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 4500 Kbps | Frame rate: 23.976 fps
Audio: Format: AAC | Channel: 2 | Bit rate: 320 Kbps

[MV] Backstreet Boys - Drowning [720p]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , | Posted on 4/08/2012

0

Backstreet Boys - Drowning (HD-720p/FLAC-AC3)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 4500 Kbps | Frame rate: 29.970 fps
Audio: Format: FLAC & AC-3 | Channel: 2 & 5 | Bit rate: Variable

[MV] Backstreet Boys - I Still [720p/FLAC]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , | Posted on 3/23/2012

0

Backstreet Boys - I Still (HD-720p/FLAC)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 3500 Kbps | Frame rate: 29.970 fps
Audio: Format: FLAC | Channel: 2 | Bit rate: Variable

[MV] Backstreet Boys - I Want It That Way [720p/DTS-5.1]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in | Posted on 3/11/2012

0

Backstreet Boys - I Want It That Way (UpHD-720p/DTS-5.1)
Infomation: Encode by LMC
Video: Format: H264 | Bit rate: 3500 Kbps | Frame rate: 23.976 fps
Audio: Format: DTS | Channel: 6 | Bit rate: 1411 Kbps

[MV] Backstreet Boys - Inconsolable [720p]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , | Posted on 1/20/2012

0

Backstreet Boys - Inconsolable (HD-720p)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 4500 Kbps | Frame rate: 25.0 fps
Audio: Format: AAC | Channel: 2 | Bit rate: 342 Kbps (Variable)

[Album] Backstreet Boys - The Very Best of Backstreet Boys [iTunes] [2011]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , | Posted on 11/23/2011

0

Backstreet Boys - The Very Best of Backstreet Boys [iTunes]
 

[MV] Backstreet Boys - Show Me The Meaning Of Being Lonely [mHD]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , | Posted on 11/09/2011

0

Backstreet Boys - Show Me The Meaning Of Being Lonely [m-HD]
 Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 3210 Kbps | Frame rate: 25.0 fps
Audio: Format: AAC | Channel: 2 | Bit rate: 431 Kbps

[MV] Backstreet Boys - As Long As You Love Me [DVDRip-5.1]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in | Posted on 7/31/2011

0

 Backstreet Boys - As Long As You Love Me (DVDRip-5.1)
Infomation:
Video: Format: XviD | Bit rate: 3000 Kbps (Variable) | Frame rate: 50.000 fps
Audio: Format: AAC | Channel: 6 | Bit rate: Variable

[MV] Backstreet Boys - I Want It That Way [DVD.VOB]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , | Posted on 7/30/2011

0

Backstreet Boys - I Want It That Way (VOB)
Infomation:
Video: Format: MPEG | Bit rate: 6 470 Kbps | Frame rate: 29.970 fps
Audio: Format: PCM | Channel: 2 | Bit rate: 1 536 Kbps

[MV] Backstreet Boys - I Want It That Way [DVDRip.LMC]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in | Posted on 7/30/2011

0

Backstreet Boys - I Want It That Way (DVDRip)
Infomation: Encode by LMC
Video: Format: H264 | Bit rate: 2 128 Kbps | Frame rate: 29.970 fps
Audio: Format: AAC | Channel: 2 | Bit rate: Variable

[MV] Backstreet Boys - Incomplete [1080i-720p.LMC]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in | Posted on 7/29/2011

0

Backstreet Boys - Incomplete (HD720p by LMC)
Infomation: Encode by LMC
Video: Format: H.264 | Bit rate: 4955 Kbps | Frame rate: 29.970 fps
Audio: Format: AAC | Channel: 2 | Bit rate: 295 Kbps (Variable)