Hiển thị các bài đăng có nhãn BIG BANG. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn BIG BANG. Hiển thị tất cả bài đăng

[MV] Tae Yang - Wedding Dress [1080p-720p]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , | Posted on 7/31/2011

0

Tae Yang - Wedding Dress (HD-720p No Logo)
 Infomation: Encode by LMC
Video: Format: H264 | Bit rate: 4 929 Kbps | Frame rate: 24.000 fps
Audio: Format: AAC | Channel: 2 | Bit rate: 320 Kbps (Variable)