Hiển thị các bài đăng có nhãn BRUNO MARS. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn BRUNO MARS. Hiển thị tất cả bài đăng

[MV] Bruno Mars - Grenade [Master-720p]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , | Posted on 5/14/2012

0

Bruno Mars - Grenade (Master HD)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 11.5 Mbps | Frame rate: 29.970 fps
Audio: Format: AAC | Channel: 2 | Bit rate: 128 Kbps

[MV] Bruno Mars - The Lazy Song [Master-720p]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , | Posted on 4/05/2012

0

Bruno Mars - The Lazy Song (Master HD)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 3447 Kbps | Frame rate: 29.970 fps
Audio: Format: PCM | Channel: 2 | Bit rate: 1536 Kbps

[MV] Bruno Mars - The Lazy Song (Alternate Version) [Master SD]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , | Posted on 4/02/2012

0

Bruno Mars - The Lazy Song (Alternate Version) (Master SD)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 2997 Kbps | Frame rate: 23.976 fps
Audio: Format: AAC | Channel: 2 | Bit rate: 128 Kbps

[MV] Bruno Mars - The Lazy Song [720p]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , | Posted on 9/18/2011

0

Bruno Mars - The Lazy Song (HD-720p)
Infomation: Upscale by LMC
Video: Format: H264 | Bit rate: 4 800 Kbps | Frame rate: 25.000 fps
Audio: Format: AAC | Channel: 2 | Bit rate: 240 Kbps (Variable)

[MV] Bad Meets Evil ft. Bruno Mars - Evil Lighters [HD-720p/1080p]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , | Posted on 9/11/2011

0

Bad Meets Evil ft. Bruno Mars - Lighters (HD-720p)
 Infomation: Upscale by LMC
Video: Format: H264 | Bit rate: 3 500 Kbps | Frame rate: 23.976 fps
Audio: Format: AAC | Channel: 2 | Bit rate: 226 Kbps (Variable)