Hiển thị các bài đăng có nhãn DNIFC. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn DNIFC. Hiển thị tất cả bài đăng

[PERF] Italia Team - Da Nang International Fireworks Competition 2012 [TS]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , | Posted on 5/14/2012

0

Italia Team - The Champion Team In DNIFC 2012 (HQ-TS)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 2 432 Kbps | Frame rate: 25.000 fps
Audio: Format: AAC | Channel: 2 | Bit rate: 192 Kbps

[PERF] France Team - Da Nang International Fireworks Competition 2012 [TS]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , | Posted on 5/13/2012

0

France Team - Da Nang International Fireworks Competition 2012 (HQ-TS)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 2 432 Kbps | Frame rate: 25.000 fps
Audio: Format: AAC | Channel: 2 | Bit rate: 192 Kbps

[PERF] Đà Nẵng (Việt Nam) Team - Da Nang International Fireworks Competition 2012 [TS]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , | Posted on 5/13/2012

0

Đà Nẵng (Việt Nam) - Sắc Màu Đà Nẵng (HQ-TS)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 2 432 Kbps | Frame rate: 25.000 fps
Audio: Format: AAC | Channel: 2 | Bit rate: 192 Kbps

[PERF] China Team - Da Nang International Fireworks Competition 2012 [TS]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , | Posted on 5/13/2012

0

China Team - Da Nang International Fireworks Competition 2012 (HQ-TS)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 2 432 Kbps | Frame rate: 25.000 fps
Audio: Format: AAC | Channel: 2 | Bit rate: 192 Kbps