Hiển thị các bài đăng có nhãn DVDRIP. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn DVDRIP. Hiển thị tất cả bài đăng

[MV] Jang Nara - Sweet Dream [DVDRip]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , | Posted on 8/07/2012

0

Jang Nara - Sweet Dream (DVDRip)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 1700 Kbps | Frame rate: 29.970 fps
Audio: Format: MP3 | Channel: 2 | Bit rate: 128 Kbps

[MV] Backstreet Boys - Shape Of My Heart [DVDRip/5.1]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , | Posted on 8/06/2012

0

Backstreet Boys - Shape Of My Heart (DVDRip/5.1)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 1746 Kbps | Frame rate: 23.976 fps
Audio 1: Format: AC3 | Channel: 6 | Bit rate: 384 Kbps
Audio 2: Format: AC3 | Channel: 2 | Bit rate: 224 Kbps

[MV] Backstreet Boys - More Than That [DVDRip/5.1]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , | Posted on 8/06/2012

0

Backstreet Boys - More Than That (DVDRip/5.1)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 1897 Kbps | Frame rate: 23.976 fps
Audio 1: Format: AC3 | Channel: 6 | Bit rate: 384 Kbps
Audio 2: Format: AC3 | Channel: 2 | Bit rate: 224 Kbps

[MV] Backstreet Boys - Anywhere For You [DVDRip/5.1]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , | Posted on 8/06/2012

0

Backstreet Boys - Anywhere For You (DVDRip/5.1)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 1897 Kbps | Frame rate: 23.976 fps
Audio 1: Format: AC3 | Channel: 6 | Bit rate: 384 Kbps
Audio 2: Format: AC3 | Channel: 2 | Bit rate: 224 Kbps

[MV] Backstreet Boys - I'll Never Break Your Heart [DVDRip/5.1]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , | Posted on 8/06/2012

0

Backstreet Boys - I'll Never Break Your Heart (DVDRip/5.1)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 2129 Kbps | Frame rate: 23.976 fps
Audio 1: Format: AC3 | Channel: 6 | Bit rate: 384 Kbps
Audio 2: Format: AC3 | Channel: 2 | Bit rate: 224 Kbps

[MV] Backstreet Boys - Straight Through My Heart [DVDRip]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , | Posted on 8/06/2012

0

Backstreet Boys - Straight Through My Heart (DVDRip)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 1734 Kbps | Frame rate: 29.970 fps
Audio: Format: AAC | Channel: 2 | Bit rate: 188 Kbps

[MV] Akon - Don't Matter [DVDRip/5.1]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , | Posted on 8/06/2012

0

Akon - Don't Matter (DVDRip/5.1)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 2000 Kbps | Frame rate: 29.970 fps
Audio 1: Format: OGG | Channel: 2 | Bit rate: 256 Kbps
Audio 2: Format: DTS | Channel: 6 | Bit rate: Variable

[MV] Beijing Welcome You (Olympic 2008) [DVDRip]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , | Posted on 7/29/2012

1

Beijing Welcome You (DVDRip)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 2000 Kbps | Frame rate: 24.000 fps
Audio: Format: AAC | Channel: 2 | Bit rate: 144 Kbps
P/s: Olympic 2012 rồi mà vẫn thích bài ni ;)