Hiển thị các bài đăng có nhãn HỎI XOÁY ĐÁP XOAY. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn HỎI XOÁY ĐÁP XOAY. Hiển thị tất cả bài đăng

THÔNG BÁO: HỎI XOÁY ĐÁP XOAY

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , | Posted on 2/12/2012

0

 Kể từ nay mình sẽ không thu chương trình "Hỏi Xoáy Đáp Xoay" thường xuyên nữa vì lý do bận rộn và cũng có lẻ không có sự tham gia của "giáo sư" Trần Xoáy :(.
Nhưng mình vẫn update thường xuyên trên kênh youtube của mình (để xem online): http://www.youtube.com/chuclm
Các file download có thể download tại Mediafire: http://www.mediafire.com/?ztqnuicu1zgot

Hỏi Xoáy Đáp Xoay - Số 65 (31-12-2011) [HQ-TS]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , , | Posted on 12/31/2011

0

Hỏi Xoáy Đáp Xoay - Số 65 (31-12-2011) [HQ-TS]
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 2426 Kbps | Frame rate: 25.000 fps
Audio: Format: MP2 | Channel: 2 | Bit rate: 128 Kbps 

Hỏi Xoáy Đáp Xoay - Số 64 (24-12-2011) [HQ-TS]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , , | Posted on 12/25/2011

0

Hỏi Xoáy Đáp Xoay - Số 64 (24-12-2011) [HQ-TS]
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 2426 Kbps | Frame rate: 25.000 fps
Audio: Format: MP2 | Channel: 2 | Bit rate: 128 Kbps 

Hỏi Xoáy Đáp Xoay - Số 63 (17-12-2011) [HQ]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , | Posted on 12/25/2011

0

Hỏi Xoáy Đáp Xoay - Số 63 (17-12-2011) [HQ]
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 1030 Kbps | Frame rate: 25.000 fps
Audio: Format: AAC | Channel: 2 | Bit rate: 66 Kbps 

Hỏi Xoáy Đáp Xoay - Số 62 (10-12-2011) [HQ]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , | Posted on 12/25/2011

0

Hỏi Xoáy Đáp Xoay - Số 62 (10-12-2011) [HQ]
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 575 Kbps | Frame rate: 25.000 fps
Audio: Format: AAC | Channel: 2 | Bit rate: 129 Kbps 

Hỏi Xoáy Đáp Xoay - Số 61 (03-12-2011) [HQ-TS]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , , | Posted on 12/03/2011

0

Hỏi Xoáy Đáp Xoay - Số 61 (03-12-2011) [HQ-TS]
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 2 426 Kbps | Frame rate: 25.000 fps
Audio: Format: MP2 | Channel: 2 | Bit rate: 128 Kbps 

Hỏi Xoáy Đáp Xoay - Số 60 (26-11-2011) [HQ]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , | Posted on 11/27/2011

0

Hỏi Xoáy Đáp Xoay - Số 60 (26-11-2011) [HQ]

Infomation: Hãy bình chọn cho GS. trong cặp đôi hoàn hảo nhé ;)
Video: Format: H264 | Bit rate: 600 Kbps | Frame rate: 25.000 fps
Audio: Format: AAC | Channel: 2 | Bit rate: Variable

Hỏi Xoáy Đáp Xoay - Số 59 (19-11-2011) [HQ]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , | Posted on 11/27/2011

0

Hỏi Xoáy Đáp Xoay - Số 59 (19-11-2011) [HQ]
Infomation: Hãy bình chọn cho GS. trong cặp đôi hoàn hảo nhé ;)
Video: Format: H264 | Bit rate: 600 Kbps | Frame rate: 25.000 fps
Audio: Format: AAC | Channel: 2 | Bit rate: Variable

Hỏi Xoáy Đáp Xoay - Số 58 (12-11-2011) [HQ]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , | Posted on 11/12/2011

0

Hỏi Xoáy Đáp Xoay - Số 58 (12-11-2011) [HQ]
 Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 655 Kbps | Frame rate: 25.000 fps
Audio: Format: AAC | Channel: 2 | Bit rate: 129 Kbps 

Hỏi Xoáy Đáp Xoay - Số 57 (05-11-2011) [HQ-TS]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , , | Posted on 11/05/2011

0

Hỏi Xoáy Đáp Xoay - Số 57 (05-11-2011) [HQ-TS]
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 2 423 Kbps | Frame rate: 25.000 fps
Audio: Format: MP2 | Channel: 2 | Bit rate: 128 Kbps 

Hỏi Xoáy Đáp Xoay - Số 56 (29-10-2011) [HQ-TS]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , , | Posted on 10/29/2011

0

Hỏi Xoáy Đáp Xoay - Số 56 (29-10-2011) [HQ-TS]
 Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 2 423 Kbps | Frame rate: 25.000 fps
Audio: Format: MP2 | Channel: 2 | Bit rate: 128 Kbps 

Hỏi Xoáy Đáp Xoay - Số 55 (22-10-2011) [HQ-TS]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , , | Posted on 10/23/2011

0

Hỏi Xoáy Đáp Xoay - Số 55 (22-10-2011) [HQ-TS]
 Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 2 423 Kbps | Frame rate: 25.000 fps
Audio: Format: MP2 | Channel: 2 | Bit rate: 128 Kbps 

Hỏi Xoáy Đáp Xoay - Số 54 (15-10-2011) [HQ-TS]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , , | Posted on 10/16/2011

0

Hỏi Xoáy Đáp Xoay - Số 54 (15-10-2011) [HQ-TS]
 Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 2 423 Kbps | Frame rate: 25.000 fps
Audio: Format: MP2 | Channel: 2 | Bit rate: 128 Kbps 

Hỏi Xoáy Đáp Xoay - Số 53 (08-10-2011)

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , | Posted on 10/15/2011

0

Hỏi Xoáy Đáp Xoay (08-10-2011) [HQ]
 Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 617 Kbps | Frame rate: 25.000 fps
Audio: Format: AAC | Channel: 2 | Bit rate: 128 Kbps 

Hỏi Xoáy Đáp Xoay (01-10-2011) [HQ-TS]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , , | Posted on 10/01/2011

0

Hỏi Xoáy Đáp Xoay (01-10-2011) [HQ-TS]
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 2 427 Kbps | Frame rate: 25.000 fps
Audio: Format: MP3 | Channel: 2 | Bit rate: 128 Kbps 

Hỏi Xoáy Đáp Xoay (24-09-2011) [HQ]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , , | Posted on 9/24/2011

0

Hỏi Xoáy Đáp Xoay (24-09-2011) [HQ-TS]
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 2 427 Kbps | Frame rate: 25.000 fps
Audio: Format: MP3 | Channel: 2 | Bit rate: 128 Kbps 

Hỏi Xoáy Đáp Xoay (17-09-2011) [HQ-TS]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , , | Posted on 9/17/2011

0

Hỏi Xoáy Đáp Xoay (17-09-2011) [HQ-TS]
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 2 426 Kbps | Frame rate: 25.000 fps
Audio: Format: MP3 | Channel: 2 | Bit rate: 128 Kbps 

Hỏi Xoáy Đáp Xoay (03-09-2011) [HQ-TS]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , , | Posted on 9/03/2011

0

Hỏi Xoáy Đáp Xoay (03-09-2011) [HQ-TS]
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 2 427 Kbps | Frame rate: 25.000 fps
Audio: Format: MP3 | Channel: 2 | Bit rate: 128 Kbps 

Hỏi Xoáy Đáp Xoay (27-08-2011) - Thư Giãn Cuối Tuần [HQ]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , | Posted on 8/28/2011

0

Hỏi Xoáy Đáp Xoay (27-08-2011) [HQ]
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 817 Kbps | Frame rate: 25.000 fps
Audio: Format: MP2 | Channel: 2 | Bit rate: 128 Kbps

Hỏi Xoáy Đáp Xoay (20-08-2011) - Thư Giãn Cuối Tuần [HQ-TS]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , , | Posted on 8/20/2011

0

Hỏi Xoáy Đáp Xoay (20-08-2011) [HQ-TS]
  Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 2 427 Kbps | Frame rate: 25.000 fps
Audio: Format: MP3 | Channel: 2 | Bit rate: 128 Kbps