Hiển thị các bài đăng có nhãn KARA. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn KARA. Hiển thị tất cả bài đăng

[MV] Kara - Pandora [GomTV-1080p]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , | Posted on 8/27/2012

0

Kara - Pandora (GomTV HD)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 10 000 Kbps | Frame rate: 23.976 fps
Audio: Format: MP3 | Channel: 2 | Bit rate: 320 Kbps

[MV] Kara - Pandora [Bugs-1080p]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , | Posted on 8/27/2012

0

Kara - Pandora (Bugs HD)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 10 000 Kbps | Frame rate: 24.000 fps
Audio: Format: MP3 | Channel: 2 | Bit rate: 320 Kbps

[MV] Kara - Pandora [Melon-1080p]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , | Posted on 8/25/2012

0

Kara - Pandora (Melon HD)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 10 000 Kbps | Frame rate: 24.000 fps
Audio: Format: AAC | Channel: 2 | Bit rate: 320 Kbps