Hiển thị các bài đăng có nhãn KATY PERRY. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn KATY PERRY. Hiển thị tất cả bài đăng

[MV] Katy Perry feat. Kanye West - E.T. [Master-1080p]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , | Posted on 8/24/2012

0

Katy Perry feat. Kanye West - E.T. (Master HD)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 4957 Kbps | Frame rate: 23.976 fps
Audio: Format: ADPCM | Channel: 2 | Bit rate: 352 Kbps

[MV] Katy Perry - The One That Got Away [Master-1080p]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , | Posted on 8/10/2012

0

Katy Perry - The One That Got Away (Master HD-1080p)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 5200 Kbps | Frame rate: 24.000 fps
Audio: Format: AAC | Channel: 2 | Bit rate: 265 Kbps

[MV] Katy Perry - Firework [Master-1080p/PCM]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , | Posted on 8/09/2012

0

Katy Perry - Firework (Master HD/PCM)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 29.6 Mbps | Frame rate: 23.976 fps
Audio: Format: LPCM | Channel: 2 | Bit rate: 1536 Kbps

[MV] Katy Perry - Wide Awake [MasterRip/FLAC]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , | Posted on 8/08/2012

0

Katy Perry - Wide Awake (Master HD/FLAC)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 9940 Kbps | Frame rate: 23.976 fps
Audio: Format: FLAC | Channel: 2 | Bit rate: Variable

[MV] Katy Perry - Wide Awake [Master-1080p]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , | Posted on 8/07/2012

1

Katy Perry - Wide Awake (Master HD)
Infomation:
Video: Format: ProRes | Bit rate: 167 Mbps | Frame rate: 23.976 fps
Audio: Format: PCM | Channel: 2 | Bit rate: 1536 Kbps

[MV] Katy Perry - Part Of Me [Master-1080p/PCM]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , | Posted on 5/12/2012

1

Katy Perry - Part Of Me (Master HD/PCM 5.1)
Infomation:
Video: Format: ProRes | Bit rate: 164 Mbps | Frame rate: 23.976 fps
Audio: Format: PCM | Channel: 6 | Bit rate: 6 912 Kbps