Hiển thị các bài đăng có nhãn SECRET. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn SECRET. Hiển thị tất cả bài đăng

[MV] Secret - Poison [GomTV-1080p]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , | Posted on 9/13/2012

0

Secret - Poison (GomTV HD)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 10 000 Kbps | Frame rate: 23.976 fps
Audio: Format: MP3 | Channel: 2 | Bit rate: 320 Kbps

[MV] Secret - Poison [MelOn-1080p]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , | Posted on 9/13/2012

0

 Secret - Poison (Melon HD)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 10 000 Kbps | Frame rate: 23.976 fps
Audio: Format: AAC | Channel: 2 | Bit rate: 298 Kbps

[MV] Secret - Twinkle Twinkle [1080p]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , | Posted on 8/03/2012

0

Secret - Twinkle Twinkle (HD-1080p)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 7816 Kbps | Frame rate: 29.970 fps
Audio: Format: AAC | Channel: 2 | Bit rate: Variable

[MV] Secret - Shy Boy [1080p]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , | Posted on 4/06/2012

0

Secret - Shy Boy (Melon-1080p)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 9566 Kbps | Frame rate: 29.970 fps
Audio: Format: AAC | Channel: 2 | Bit rate: 320 Kbps

[MV] Song Ji Eun ft. Bang Yong Gook - Going Crazy [1080p/720p]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , | Posted on 2/18/2012

0

Song Ji Eun ft. Bang Yong Gook - Going Crazy (GomTV-720p)
Infomation:
Video: Format: XviD | Bit rate: 5295 Kbps | Frame rate: 23.976 fps
Audio: Format: MP3 | Channel: 2 | Bit rate: 320 Kbps

[MV] Song Ji Eun (Secret) - It's Cold [720p]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , | Posted on 2/12/2012

0

Song Ji Eun (Secret) - It's Cold (Melon-720p)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 8000 Kbps | Frame rate: 29.970 fps
Audio: Format: AAC | Channel: 2 | Bit rate: 192 Kbps (Variable)

[MV] Secret - So Much For Goodbye [1080p/1080i]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , | Posted on 2/12/2012

0

Secret - So Much For Goodbye (HD-1080p)
Infomation: Encode by LMC
Video: Format: H264 | Bit rate: 8000 Kbps | Frame rate: 23.976 fps
Audio: Format: AAC | Channel: 2 | Bit rate: 279 Kbps (Variable)

[MV] Secret - Christmas Magic (SSTV Plus) [1080i]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , | Posted on 11/17/2011

0

Secret - Christmas Magic (SSTV Plus -1080i)
 

[MV] Secret - Love is MOVE (MelOn-1080p)

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , | Posted on 11/13/2011

0

Secret - Love is MOVE (MelOn-1080p)
 Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 10 000 Kbps | Frame rate: 29.970 fps
Audio: Format: AAC | Channel: 2 | Bit rate: 125 Kbps (Variable)