Hiển thị các bài đăng có nhãn SHAYNE WARD. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn SHAYNE WARD. Hiển thị tất cả bài đăng

[MV] Shayne Ward - If That's OK With You [HD720p.LMC]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in | Posted on 7/29/2011

0

Shayne Ward - If That's OK With You (HD-720p)
Infomation: Encode by LMC
Video: Format: H264 | Bit rate: 4 900 Kbps (Variable) | Frame rate: 25.000 fps
Audio: Format: Vorbis | Channel: 2 | Bit rate: 320Kbps (Variable)

[MV] Shayne Ward - No Promises [HD720p.LMC]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in | Posted on 7/28/2011

0

Shayne Ward - No Promises (HD720p)
Infomation: Encode by LMC
Video: Format: H264 | Bit rate: 4 900 Kbps | Frame rate: 29.970 fps
Audio: Format: AAC | Channel: 2 | Bit rate: Variable

[MV] Shayne Ward - Breathless [HD720p.LMC]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in | Posted on 7/28/2011

0

Shayne Ward - Breathless (HD720p)
Infomation: Encode by LMC
Video: Format: H264 | Bit rate: 4 900 Kbps | Frame rate: 29.970 fps
Audio: Format: AAC | Channel: 2 | Bit rate: Variable