Hiển thị các bài đăng có nhãn T-ARA. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn T-ARA. Hiển thị tất cả bài đăng

[MV] T-ara - Lovey Dovey (Zombie Ver.) [BlurayRip-1080p]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , | Posted on 5/12/2012

0

T-ara - Lovey Dovey (Zombie Ver.) (Bluray-Rip/PCM)

Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 10.0 Mbps | Frame rate: 29.970 fps
Audio: Format: PCM | Channel: 2 | Bit rate: 1536 Kbps

[MV] T-ara - Cry Cry (Dance Ver.) [BlurayRip-1080p]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , | Posted on 5/12/2012

0

T-ara - Cry Cry (Dance Ver.) (Bluray-Rip/PCM)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 10.0 Mbps | Frame rate: 29.970 fps
Audio: Format: PCM | Channel: 2 | Bit rate: 1536 Kbps

[MV] T-ara - Lovey-Dovey (in Tokyo Ver.) [BlurayRip-1080p]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , | Posted on 5/12/2012

0

T-ara - Lovey-Dovey (in Tokyo Ver.) (Bluray-Rip/PCM)

Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 10.0 Mbps | Frame rate: 29.970 fps
Audio: Format: PCM | Channel: 2 | Bit rate: 1536 Kbps

[MV] T-ara - Cry Cry (Ballad Ver.) [BlurayRip-1080p]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , | Posted on 5/12/2012

0

T-ara - Cry Cry (Ballad Ver.) (Bluray-Rip/PCM)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 10.0 Mbps | Frame rate: 29.970 fps
Audio: Format: PCM | Channel: 2 | Bit rate: 1536 Kbps

[MV] T-ara - Lovey Dovey (Zombie Ver.) [Bluray-1080p]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , | Posted on 5/09/2012

0

T-ara - Lovey Dovey (Zombie Ver.) (Blu-ray Disc)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 29.1 Mbps | Frame rate: 29.970 fps
Audio: Format: PCM | Channel: 2 | Bit rate: 1 536 Kbps

[MV] T-ara - Cry Cry (Dance Ver.) [Bluray-1080p]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , | Posted on 5/09/2012

0

T-ara - Cry Cry (Dance Ver.) (Blu-ray Disc)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 28.5 Mbps | Frame rate: 29.970 fps
Audio: Format: PCM | Channel: 2 | Bit rate: 1 536 Kbps

[MV] T-ara - Lovey-Dovey (in Tokyo Ver.) [Bluray-1080p]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , | Posted on 5/08/2012

0

T-ara - Lovey-Dovey (in Tokyo Ver.) (Blu-ray Disc)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 29.4 Mbps | Frame rate: 29.970 fps
Audio: Format: PCM | Channel: 2 | Bit rate: 1 536 Kbps

[MV] T-ara - T-ara - Cry Cry (Ballad Ver.) [Bluray-1080p]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , | Posted on 5/08/2012

0

T-ara - T-ara - Cry Cry (Ballad Ver.) (Blu-Ray Disc)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 28.7 Mbps | Frame rate: 29.970 fps
Audio: Format: PCM | Channel: 2 | Bit rate: 1 536 Kbps

[MV] T-ara ft. Davichi - We Were In Love [BlurayRip-1080p]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , | Posted on 5/07/2012

0

T-ara ft. Davichi - We Were In Love (Blu-ray Rip/PCM)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 9 985 Kbps | Frame rate: 29.970 fps
Audio: Format: PCM | Channel: 2 | Bit rate: 1536 Kbps

[MV] T-ara ft. Davichi - We Were In Love [Bluray-1080p]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , | Posted on 5/05/2012

0

T-ara ft. Davichi - We Were In Love (Blu-ray Disc)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 29.5 Mbps | Frame rate: 29.970 fps
Audio: Format: LPCM | Channel: 2 | Bit rate: 1 536 Kbps

[MV] T-ara - Lies (Japanese Ver.) [Clean-720p]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , | Posted on 3/22/2012

0

T-ara - Lies (Japanese Ver.) (Clean HD)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 4500 Kbps | Frame rate: 23.976 fps
Audio: Format: AAC | Channel: 2 | Bit rate: 327 Kbps (Variable)

[MV] T-ara - Roly Poly (Japanese Ver.) [Clean-720p]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , | Posted on 3/22/2012

0

T-ara - Roly Poly (Japanese Ver.) (Clean HD)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 4500 Kbps | Frame rate: 23.976 fps
Audio: Format: AAC | Channel: 2 | Bit rate: 330 Kbps (Variable)

[MV] SeeYa & Davichi & T-ara - Wonder Woman [720p]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , | Posted on 2/18/2012

0

SeeYa & Davichi & T-ara - Wonder Woman (HD-720p)
Infomation: Upscale by LMC
Video: Format: H264 | Bit rate: 4000 Kbps | Frame rate: 23.976 fps
Audio: Format: AAC | Channel: 2 | Bit rate: 272 Kbps (Variable)

[MV] So Yeon (T-ara) & Ahn Young Min - Song For You [1080p/720p]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , | Posted on 2/18/2012

0

So Yeon & Ahn Young Min - Song For You (GomTV-720p)
Infomation:
Video: Format: Xvid | Bit rate: 5218 Kbps | Frame rate: 24.000 fps
Audio: Format: MP3 | Channel: 2 | Bit rate: 320 Kbps (Variable)

[MV] T-ara - Lovey Dovey In Tokyo [1080p]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , | Posted on 2/12/2012

0

T-ara - Lovey Dovey In Tokyo (Melon-1080p)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 10000 Kbps | Frame rate: 23.976 fps
Audio: Format: AAC | Channel: 2 | Bit rate: 317 Kbps (Variable)

[MV] T-ara - Lovey Dovey (Zombie Ver.) [1080p/720p]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , | Posted on 2/12/2012

0

T-ara - Lovey Dovey (Zombie Ver.) (Bugs-1080p)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 10.000 Kbps | Frame rate: 29.970 fps
Audio: Format: MP3 | Channel: 2 | Bit rate: 320 Kbps

[MV] T-ara - Lovey Dovey [720p/1080p]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , | Posted on 2/12/2012

0

T-ara - Lovey Dovey (Melon-720p)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 5129 Kbps | Frame rate: 29.970 fps
Audio: Format: AAC | Channel: 2 | Bit rate: 192 Kbps (Variable)

[MV] T-ara - Roly Poly (Japanese Ver.) (SSTV) [1080i/720p]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , | Posted on 2/12/2012

0

T-ara - Roly Poly (Japanese Ver.) (HD-720p)
Infomation: Encode by LMC
Video: Format: H264 | Bit rate: 5000 Kbps | Frame rate: 23.976 fps
Audio: Format: AAC | Channel: 2 | Bit rate: 197 Kbps (Variable)

[MV] Davichi & T-ara - We Were In Love [1080p]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , , | Posted on 12/23/2011

1

Davichi & T-ara - We Were In Love (MelOn-1080p)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 8192 Kbps | Frame rate: 29.970 fps
Audio: Format: AAC | Channel: 2 | Bit rate: 317 Kbps (Variable)

[MV] T-ara - Cry Cry (Ballad Ver.) [1080p/720p]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , | Posted on 11/23/2011

0

T-ara - Cry Cry (Ballad Ver.) (Melon-1080p)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 7844 Kbps | Frame rate: 29.970 fps
Audio: Format: AAC | Channel: 2 | Bit rate: 317 Kbps (Variable)