Hiển thị các bài đăng có nhãn TAE YANG. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn TAE YANG. Hiển thị tất cả bài đăng

[MV] Tablo ft. Tae Yang - Tomorrow [1080p]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , | Posted on 11/27/2011

0

Tablo ft. Tae Yang - Tomorrow (Melon-1080p)
Infomation:
Video: Format: H264 | Bit rate: 9293 Kbps | Frame rate: 29.970 fps
Audio: Format: AAC | Channel: 2 | Bit rate: 317 Kbps

[MV] Tae Yang - Wedding Dress [1080p-720p]

Posted by Mạnh Chức Lê | Posted in , | Posted on 7/31/2011

0

Tae Yang - Wedding Dress (HD-720p No Logo)
 Infomation: Encode by LMC
Video: Format: H264 | Bit rate: 4 929 Kbps | Frame rate: 24.000 fps
Audio: Format: AAC | Channel: 2 | Bit rate: 320 Kbps (Variable)